Immigration I Danmark

[PDF]Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark

ÆNDRINGER I KOSTVANER VED MIGRATION . …… mad som spises i de kulturer, som indvandrere og flygtninge i Danmark stammer fra. Rapporten be-.

Det nationale integrationsbarometer — Integrationsbarometer

Det er regeringens ambition, at hver anden nyankommen flygtning skal i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Nøgletallene om flygtninge og familiesammenførte …

Kend disse fordele ved indvandring til Danmark – Fi Info

27. apr. 2017 – Slå fordelene ved Danmarks indvandring. På den tilfældige chance, at du er helt ubestemt, hvorfor du skal flytte til landet, så hvad med at vi …

Flytning til Danmark – Borger.dk

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt hos kommunen og anmelde din indrejse.

Kontakt Udlændingestyrelsen – Ny i Danmark

Before you contact us. Before contacting the Immigration Service, you can read about the help and guidance you can expect.

Rel-migration-integr – Center for SamtidsReligion – Aarhus Universitet

Danmark er til en vis grad blevet multi- kulturelt, -etnisk og -religiøst. … Migration betyder ”bevægelse” eller ”vandring”, og betegner en given gruppe menneskers …

Udlændinge og integration > Enhedslisten

Danmark har råd, rum og pligt til tage imod mennesker på flugt og til at sørge for, at borgere med anden etnisk baggrund kan deltage på lige fod i samfundet.

Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark | Rockwool Fonden

Den illegale indvandring til Europa er et højt placeret emne i medierne, og illegal indvandring har i høj grad defineret EU’s samarbejde om de ydre grænser.

Udlændingepolitik | Socialdemokratiets udlændingepolitik

Socialdemokratiet står for en retfærdig og realistisk udlændingepolitik. Vi ønsker, at begrænse antallet der kommer til Danmark, så vi kan sikre at integrationen …

Immigrantmuseet i Furesø — Indvandringens kulturhistorie

Immigrantmuseet behandler 500 års indvandringshistorie i Danmark og bidrager med et historisk perspektiv i forhold til flygtninge i dag.